facebook

office@paull.sk +421 905 287 749

Teslova 19, BRATISLAVA
Obvodová cesta 19, 03401, RUŽOMBEROK

UŽ 20 ROKOV PRE VÁS

Firma PAULL & P, a.s., pôvodne PAULL & P, s.r.o. vznikla v roku 2007 transformáciou spoločnosti JURsport, spol. s r.o. Spoločnosť sa zameriava na stavebnú výrobu drevených priehradových väzníkov, rekonštrukciu a tiež realizáciu občianskych a priemyselných objektov. Od roku 2014 je v spoločnosti systematicky budovaný integrovaný systém manažérstva.

 1. JURsport, spol. s r.o.

  11. júna 1996 bola založená spoločnosť JURsport, spol. s r.o.

 2. Založenie živností

  Začiatkom mája 1997 Ing. Peter Paull spolu s Pavlom dudášom zakladajú živnosti v oblasti stavebníctva.

 3. Transformácia spoločnosti

  Dňa 20. marca 2007 došlo k transformácii spoločnosti JURsport, spol. s r.o. na Paull & P, s.r.o.

 4. Zmena sídla spoločnosti

  Začiatkom roku 2014, konkrétne 1.januára došlo k transformácii spoločnosti Paull & P, s.r.o. na akciovú spoločnosť PAULL & P, a.s. Zároveň firma zmenila svoje sídlo. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registre Okresného súdu Bratislava I., v oddieli Sa, vo vložke č.5909/B. Sídlo spoločnosti je na Teslova ulici číslo 19, v Bratislave
  pobočka spoločnosti je na Obvodovej cesta 2135/19 v Ružomberku.

 5. Integrovaný systém manažérstva

  30. júna 2014 získala spoločnosť PAULL & P, a.s. pre oblasť komplexná stavebná činnosť integrovaný systém manažérstva, pozostávajúci z:
  - systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008
  - systém enviromentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2004
  - implementovaný systém manažérstva a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001:2007

 6. Implementovaný manažérsky systém kvality

  Koncom februára 2016 získala spoločnosť pre oblasť komplxná stavebná činnosť:
  - implementovaný manažérsky systém kvality podľa STN ISO 10006:2004 / ISO 10006:2003

 1. JURsport, spol. s r.o.

  January 16th, 2014

  11. júna 1996 bola založená spoločnosť JURsport, spol. s r.o.

 2. Založenie živností

  January 16th, 2014

  Začiatkom mája 1997 Ing. Peter Paull spolu s Pavlom dudášom zakladajú živnosti v oblasti stavebníctva.

 3. Transformácia spoločnosti

  January 16th, 2014

  Dňa 20. marca 2007 došlo k transformácii spoločnosti JURsport, spol. s r.o. na Paull & P, s.r.o.

 4. Zmena sídla spoločnosti

  January 16th, 2014

  Začiatkom roku 2014, konkrétne 1.januára došlo k transformácii spoločnosti Paull & P, s.r.o. na akciovú spoločnosť PAULL & P, a.s. Zároveň firma zmenila svoje sídlo. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registre Okresného súdu Bratislava I., v oddieli Sa, vo vložke č.5909/B. Sídlo spoločnosti je na Teslova ulici číslo 19, v Bratislave
  pobočka spoločnosti je na Obvodovej cesta 2135/19 v Ružomberku.

 5. Integrovaný systém manažérstva

  January 16th, 2014

  30. júna 2014 získala spoločnosť PAULL & P, a.s. pre oblasť komplexná stavebná činnosť integrovaný systém manažérstva, pozostávajúci z:
  - systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008
  - systém enviromentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2004
  - implementovaný systém manažérstva a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001:2007

 6. Implementovaný manažérsky systém kvality

  January 16th, 2014

  Koncom februára 2016 získala spoločnosť pre oblasť komplxná stavebná činnosť:
  - implementovaný manažérsky systém kvality podľa STN ISO 10006:2004 / ISO 10006:2003