facebook

office@paull.sk +421 905 287 749

Teslova 19, BRATISLAVA
Obvodová cesta 19, 03401, RUŽOMBEROK

Sme certifikovaná
stavebná akciová spoločnosť

Rekonštrukcia vily ILONA v Starom Smokovci

Lokácia: Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1
Termín dokončenia: 2015

Budova je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu
v registri nehnutelných kultúrnych pamiatok vedenom pamiatkovým úradom SR
pod číslom 11785/0.

SPÄŤ NA PORTFÓLIO →